weber

by

dr Kuba

GĄsiorowski

wiedza i strategia

to nie jest po prostu kolejna strona kancelarii prawnej

Poznaj założyciela

dr Kuba Gąsiorowski

adwokat

Doktor nauk prawnych (tytuł naukowy uzyskany z wyróżnieniem na Uniwersytecie ​Jagiellońskim w Krakowie).


Doradzał klientom w sporach i transakcjach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, na ​rynkach Unii Europejskiej oraz krajów Azji Centralnej i Południowo-Wschodniej.


W swojej karierze pracował także przy postępowaniach arbitrażowych prowadzonych według ​reguł Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, czy Międzynarodowej Izby Handlowej w ​Paryżu.


Aktywny naukowo: alumn stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, które ​odbywał w Instytucie Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Columbus School of Law ​w Waszyngtonie D.C.


W spółpracownik krakowskich uczelni prawniczych, gdzie uczy sporów sądowych, kontraktów ​i międzynarodowego prawa prywatnego.


Autor publikacji naukowych z międzynarodowego prawa handlowego i porównawczego, ze ​szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych.


W 2019 r. znalazł się na short-liście Rising Stars, wschodzących gwiazd prawa, w konkursie ​organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo prawniczo-biznesowe ​Wolters Kluwer.


Od 2023 r. wpisany na listę arbitrów rekomendowanych w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej ​Izbie Gospodarczej (KIG).


W trakcie aplikacji adwokackiej zwycięzca ogólnopolskiego konkursu krasomówczego ​(laureat nagrody dla najlepszego mówcy procesowego wśród aplikantów adwokackich w ​Polsce), w trakcie studiów prawniczych laureat wyróżnienia dla mówcy procesowego w ​Konkursie Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego im. W. C. Visa w Wiedniu.

Co robi prawnik od wiedzy i strategii

Koncepcja prawnika od strategii (" strategy lawyer ") powstała w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Tak samo idea prawnika od wiedzy (" knowledge lawyer ").

To dwie strony tego samego medalu.

Ich wspólnym mianownikiem jest praktyczność.

Prawnik od strategii to powrót do roli, jaką prawnicy spełniali przed kilkudziesięciu laty, przed czasem ​kancelarii, które są wąsko ukierunkowane tylko na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie prawne.


Prawnik od strategii przede wszystkim ma plan . Nie mówi: "jestem prawnikiem, zadaj mi pytanie ​prawne", a raczej: "jak można wpisać prawo w strategię tego, co robicie i popchnąć sprawy do przodu".


Prawnik od strategii nie tworzy memorandów, czy pism zapełnionych prawniczym żargonem i ​wiadomościami o prawie, o które właściwie nikt nie pytał.


Prawnik od wiedzy ("knowledge lawyer") wchodzi z kolei do gry, gdy potrzeba punktowo ​eksperta w danym obszarze prawa.


Ale to nie jest oderwany od rzeczywistości naukowiec. Nie dostarcza abstrakcyjnej wiedzy.


Przedstawia praktyczne rozwiązania i odpowiedzi, ponieważ nie tylko jest specjalistą w ​swoim obszarze prawa, ale też wie z doświadczenia jak zadziałać oraz dysponuje ​wypróbowanymi w praktyce umiejętnościami.

Doradztwo dla menadżerów

kontrakty i spory międzynarodowe - ze szczególnym uwzględnieniem USA

reprezentacja w strategicznych sporach sądowych i arbitrażowych - zwalczanie "lawfare"

doradztwo w charakterze General Counsel

budowanie i ochrona portfolio własności intelektualnej

zwalczanie nieuczciwej konkurencji

komercjalizacja dóbr osobistych osób znanych

Wsparcie dla prawników

in-house oraz kancelarii (legal staff augmentation)

wzmacanianie zespołów procesowych - litigation support

ekspertyzy prawne z prawa międzynarodowego (ze szczególnym uwzględnieniem styku prawa polskiego i amerykańskiego)

opracowanie i rewizja argumentacji oraz strategii procesowych

wsparcie i doradztwo zewnętrzne dla prawników in-house w zakresie kontraktów, sporów, prawa międzynarodowego i handlowego oraz IP

prowadzenie szkoleń z prawa kontraktów, sporów, prawa międzynarodowego i handlowego oraz IP

S upport for foreign lawyers who require expertise on Polish law

providing expert opinions on Polish law and legal practice for foreign laywers

enforcement of foreign judgments and arbitral awards in Poland

acting as co-counse l in foreign forums in cases with element of Polish law

review of contracts with elements of Polish law or Polish parties

acting as arbitrator with expertise on Polish law

Rozstrzyganie sporów w charakterze arbitra

rozstrzyganie spraw jako arbiter w arbitrażu ad hoc oraz przed Sądem Krajowej Izby Gospodarczej (dr Gąsiorowski od 2023 r. wpisany jest na listę arbitrów rekomendowanych)

rozstrzyganie spraw jako arbiter w postępowaniach z zakresu międzynarodowego prawa handlowego, szczególnie na styku prawa polskiego i amerykańskiego oraz z zakresu prawa IP

Skontaktuj się

napisz na: office@weber.partners

Brain Park

ul. Fabryczna 1, II piętro

31-553 Kraków